Rafal_Drobczyk_Logo.jpg
referencje-valeo

Valeo – Chrzanów

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej branży motoryzacyjnej wraz z zapleczem socjalnym.

REFERENCJE GENERALNEGO WYKONAWCY - POBIERZ PDF REFERENCJE VALEU - POBIERZ PDF

Energomontaż – Wrocław

Projekt budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej z pozwoleniem na budowę.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Valeo – Czechowice Dziedzice

Projekt hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, oraz infrastrukturą komunikacyjną i techniczną.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Belmaflex – Zabrze

Projekt hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, technicznym, drogami wewnętrznymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Koksownia Częstochowa Nowa – Częstochowa

Budowa budynku biurowego wraz z garażem podziemnym, parkingiem, wiatami na rowery, pylonem informacyjnym, zjazdem, portiernią zakładową oraz infrastrukturą techniczną.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

POCH – Gliwice

Przebudowa istniejących obiektów magazynowo-produkcyjnych, w tym m.in.: magazyn główny oraz magazyn opakowań.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Rhenus Immobilien – Gliwice

Rhenus Immobilien – Gliwice

Budowa centrum logistyki wraz z infrastrukturą towarzyszącą: budynek hali magazynowej, budynek biurowo-socjalny, bocznica kolejowa oraz instalacje wewnętrzne.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Zakład SARPI – Dąbrowa Górnicza

Zakład SARPI – Dąbrowa Górnicza

Rozbudowa zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych. Obiekty kubaturowe i budowlane w tym park zbiorników technologiczno-operacyjnych.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Zakład KUŹNIA – Zdzieszowice

Zakład KUŹNIA – Zdzieszowice

Budowa zakładu przeróbki plastycznej metalu. Budynek hali produkcyjnej, budynek biurowo-socjalny, zbiornik wody chłodzącej oraz zagospodarowanie terenu wraz z układem dróg.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Air Products – Kędzierzyn Koźle

Air Products – Kędzierzyn Koźle

Rozbudowa instalacji do produkcji ciekłego azotu. Budynek uzdatniania wody, budynek kompresorowni, aparat skraplający, kanał kablowy oraz budynek ciekłego azotu.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Zakład Dźwignic i Konstrucji Stalowych – Gliwice

Budowa hali produkcyjnej z wiatą, komorą malarni i infrastrukturą towarzyszącą.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Decathlon – Gliwice, Wrocław, Sosnowiec

Decathlon – Gliwice, Wrocław, Sosnowiec

Projekt pawilonu handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu, projekt dróg dojazdowych, przebudowa skrzyżowania, przebudowa sieci średniego napięcia, przebudowa gazociągu oraz dróg.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Netto – Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Racibórz, Będzin

Netto – Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Racibórz, Będzin

Pawilon handlowy wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Budus – Bielsko Biała

Budus – Bielsko Biała

Projekt budowlany budynków mieszkalnych wraz z podziemnym garażem.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Hadex – Gliwice

Hadex – Gliwice

Projekt budowlany zespołu zabudowy wielorodzinnej złożonej z czterech segmentów mieszkalnych wraz z drogą dojazdową.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Aspekt – Katowice

Aspekt – Katowice

Zespół 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych. Projekt wielobranżowy wraz z prowadzeniem procedur formalno-prawnych, w tym pozwolenia na budowę.

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Ort Service – Gliwice

Ort Service – Gliwice

Zespół budynków mieszkalnych składający się z wielorodzinnych budynków apartamentowych oraz domów w zabudowie bliźniaczej

REFERENCJE - POBIERZ PDF

Elkom – Gliwice

Elkom – Gliwice

Projekt architektoniczno-budowlany osiedla domków bliżniaczych

REFERENCJE - POBIERZ PDF