Powrót

2019

Rzeszów

RES Towers

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 53 750 m²
(w tym 26 465 m² mieszkaniowej i 2 400 m² usługowej)
LOKALIZACJA: ul. Witosa, Rzeszów
INWESTOR: HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
WYSOKOŚĆ: 18 kondygnacji, budynek wysoki
ILOŚĆ MIESZKAŃ: 565
Nowa inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana w centralnej części Rzeszowa, tuż przy stadionie Resovii. Teren zespołu mieszkalnego wyznaczają główne ulice miasta, stanowiące waży element śródmiejski Rzeszowa. W ten sposób tworzy się nowe centrum. Projekt zabudowy wymagał od nas szczególnego zwrócenia uwagi na optymalizację ukształtowania zabudowy. Realizacja zawierała w sobie uwarunkowania występujące w terenie, w szczególności założenia wynikające z MPZP, stron świata, nasłonecznienia mieszkań oraz dostępu do komunikacji miejskiej.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI W projekcie w kondygnacjach podziemnych zlokalizowano parking, na powierzchni w cofniętych parterach wyznaczono strefy usługowe, a na wyższych kondygnacjach strefy mieszkalne. Elewacje i ciągi pieszo-jezdne wyeksponowano w kierunku pobliskiego Parku. Dzięki wielopłaszczyznowym elewacjom i zróżnicowaniu materiałów, zabudowa została wizualnie podzielona na odrębne budynki o zmiennych wysokościach, regularnym rytmie podziałów i przeszkleń. Projektowana forma stanowić będzie dominantę wysokościową wynikającą z uwarunkowań planu miejscowego.
PRZEPISY WPŁYWAJĄ NA PROJEKT Poza standardowymi analizami i problemami związanymi z projektowaniem zabudowy mieszkaniowej, musieliśmy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące budynków wysokich. Główne wymagania odnosiły się do bezpieczeństwa użytkowania oraz zabezpieczeń pożarowych i miały znaczący wpływ na sposób kształtowania elewacji.
ORANICZENIA, KTÓRE SPRZYJAJĄ KREATYWNOŚCI Między innymi ze względu na ograniczenia dotyczące sytuowania balkonów powyżej 25 m, dla jednorodności bryły zaprojektowano loggie, które można stosować do 55 m nad terenem.

Autorzy:

  • Wojciech Śnieżek

  • Jakub Jaworski

  • Magdalena Pająk

  • Karolina Figiel

  • Rafał Drobczyk

  • Anna Jackowicz

Więcej projektów